کار تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد

کار: تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اجتماعی جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا هشت سال دیگر

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی و اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: پیش‌بینی می‌کنی

جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا هشت سال دیگر

جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا هشت سال دیگر

عبارات مهم : دستگاه

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی و اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: آینده نگری می کنیم تا هشت سال آینده به طور کلی سرشماری سنتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای خوداظهاری مردم را کنار گذاشته و سرشماری مدرن را مبنی بر اطلاعات آماری ثبتی مبنایی محقق کنیم.

به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا امروز در نشست خبری در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ گفت: عنوان یکپارچه سازی سه کد اختصاصی اشخاص، اماکن و کسب وکارها از جمله برنامه های در دست اقدام مرکز آمار با همکاری دستگاه های مرتبط دولتی است تا با یکسان سازی این کدها در کشور بتوانیم عنوان آمارگیری را به سمت استانداردهای موردنظر پیش ببریم.

وی با بیان اینکه عنوان آدرس جغرافیایی یکی از مواردی است که در کشور باید به سمت یکسان سازی پیش برود، افزود: هم اکنون هر نفر در کشور دارای آدرس جغرافیایی یکسان نیست و این باید اصلاح شود. در عین حال یکسان سازی کد کسب وکارهای فعال در کشور از دیگر ملزومات آمارگیری استاندارد است که در این زمینه پیش نویس آیین نامه این عنوان تدوین شده است و به زودی در دولت به تصویب می رسد.

جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا هشت سال دیگر

پارسا با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی موظفند که در اطلاعاتشان این سه کد را راه اندازی کنند تا تمامی آمارها به صورت یکسان ارائه شود، افزود: مطابق با ابلاغیه معاون اول مدیر جمهوری و بر مبنای ماده ۹ قانون مرکز آمار مصوب سال ۵۳، هر دستگاه اجرایی موظف است تکالیف آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. در این زمینه مطابق با اباغیه شرکت برنامه و بودجه نیز در صورتی که دستگاه های اجرایی تکالیف نظام آماری خود را انجام ندهند، تخصیص اعتبارشان معلق خواهد شد که تاکنون بعضی دستگاه ها در این زمینه کم کاری کرده اند و تکالیف خود را به اتمام نرسانده اند.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه طبق قانون دستگاه های دولتی و اجرایی موظف به ارائه داده ها و ریزداده های مورد نیاز مرکز آمار هستند، گفت: باید بتوانیم به طرح «نظام آمارهای ثبتی مبنایی ایران» که با نام کشور عزیزمان ایران استارز آشنا می شود، دست یابیم. این نظام مربوط به یکپارچه سازی داده ها و ریزداده ها بر مبنای سه کد (اشخاص، اماکن و نقاط و کسب وکار) می شود تا اطلاعات دستگاه ها قابل اتصال به یکدیگر باشد.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی و اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: پیش‌بینی می‌کنی

وی با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعاتی که در اختیار مرکز آمار قرار می گیرد، اظهار کرد: عنوان امنیت اطلاعات در این آمار رعایت می شود. پیش نویس طرح نظام آمارهای ثبتی مبنایی و کد یکتایی کسب وکارها در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و قرار است به زودی در هیات دولت به ثبت برسد تا آمارهای دریافتی از دستگاه های اجرایی، ثبت کامل شود.

رئیس مرکز آمار نمایشگاه الکامپ را بستر مناسبی جهت تعامل با دستگاه های دولتی دانست و در مورد اوضاع سرشماری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: طی سال های اخیر عنوان سرشماری نفوذ اینترنت و فناوری اطلاعات در کشور را با شرکت فناوری اطلاعات پیش بردیم و نتیجه های اولیه استخراج شده است از نفوذ شتابان اینترنت نسبت به سال های قبل حکایت دارد.

وی با بیان اینکه نخستین سرشماری اینترنتی در سال ۹۵ انجام شد و ۴۸ درصد مردم به صورت اینترنتی، خود اظهاری داشتند که در دنیا رکوردی برجای گذاشت، افزود: هم اکنون سرشماری از مدل سنتی به سمت سرشماری مدرن در حرکت است و ما نیز مانند سایر کشورها به این سمت در حرکت هستیم و آینده نگری می کنیم تا هشت سال آینده به طور کلی سرشماری سنتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای خوداظهاری مردم را کنار گذاشته و سرشماری مدرن را مبنی بر اطلاعات آماری ثبتی مبنایی محقق کنیم.

جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا هشت سال دیگر

واژه های کلیدی: دستگاه | اطلاعات | سرشماری | اطلاعات | اینترنتی | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz