کار تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد

کار: تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اجتماعی اغلب مغازه‌های قلیان فروشی مجوز ندارند ، نگرانی از مصرف رو به رشد قلیان در بین خانم‌ها و جوانان

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج از زیاد کردن مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد. 

اغلب مغازه‌های قلیان فروشی مجوز ندارند ، نگرانی از مصرف رو به رشد قلیان در بین خانم‌ها و جوانان

نگرانی از مصرف رو به رشد قلیان در بین زن ها و جوانان/ اغلب مغازه های قلیان فروشی مجوز ندارند

عبارات مهم : پزشکی

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از زیاد کردن مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا از یاسوج،” محمدرضا قلعه گلاب” در گفت و گوی رادیویی گفت: متاسفانه مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مردان زیاد شده است که این جای نگرانی بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه مصرف قلیان در بین مردان استان کهگیلویه و بویراحمد روبه کم کردن هست، اظهار داشت: قرارگرفتن این استان در همسایگی استان های جنوبی مانند خوزستان یکی از عوامل دسترسی ساده به انواع دخانیات است.

اغلب مغازه‌های قلیان فروشی مجوز ندارند ، نگرانی از مصرف رو به رشد قلیان در بین خانم‌ها و جوانان

مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان به یک تفریح تبدیل شده است است

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: اوضاع کنونی مصرف روبه رشد قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد دلواپس کننده است و متاسفانه مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان به یک تفریح تبدیل شده است است.

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج از زیاد کردن مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد. 

قلعه گلاب در پاسخ به این سئوال که آیا دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در کنار امور صنفی اقدام به صدور مجور مغازه های قلیان فروش در سطح شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه شهر یاسوج می کند؟ تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هیچگونه مجوزی جهت فعالیت مغازه های قلیان فروشی صادر نکرده است.

وی گفت: براساس قانون هر مغازه ای که بخواهد قلیان بفروشد و مجوز کسب داشته باشد باید اقدام به تبلیغ ممنوع بودن مصرف دخانیات بکند.

اغلب مغازه های قلیان فروش مجوز کسب و کار ندارند

اغلب مغازه‌های قلیان فروشی مجوز ندارند ، نگرانی از مصرف رو به رشد قلیان در بین خانم‌ها و جوانان

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه این دانشگاه اصرار بر جمع آوری مغازه های قلیان فروشی دارد، تصریح کرد: اغلب مغازه های قلیان فروشی در سطح شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد فاقد مجوزهای مورد نیاز فروش هستند.

قلعه گلاب گفت: براساس قانون، میزان مصرف قلیان در سال آینده باید 30 درصد کم کردن پیدا کند.

مدیر سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج از زیاد کردن مصرف قلیان در بین زن ها و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار نگرانی کرد. 

واژه های کلیدی: پزشکی | جوانان | دانشگاه | مصرف قلیان | کهگیلویه و بویراحمد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz