کار تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد

کار: تغییر سرگرمی مشاهده گردشگران گردشگران زیاد سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

عبارات مهم : قرارداد

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش مهر، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال، به شرح زیر است:

* شکایت امیر هوشنگ مختاری از کلوب تراکتور سازی تبریز

محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

پرداخت مبلغ ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق امیر هوشنگ مختاری (قطعی)

* شکایت رسول سروش نیا از کلوب فرهنگی ورزشی کارون اروند خرمشهر

پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق رسول سروش نیا(غیرقطعی)

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

* شکایت پوریا مرادی یاد از کلوب فرهنگی ورزشی بادران تهران

پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق پوریا مرادی یاد(قظعی)

* شکایت علی رشیدی از کلوب فرهنگی ورزشی شهر فوتبال ایرانیان

پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی رشیدی(قطعی)

محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

* شکایت محمد قاضی نجف آبادی از کلوب فرهنگی ورزشی صبای قم

پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمد قاضی نجف آبادی(غیر قطعی)

کمیته تعیین اوضاع فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. 

* شکایت علیرضا منصوریان از کلوب فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱۰/۵۱۳/۷۳۴/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۱/۲۷۴/۶۸۰ریال بابت هزینه پیگیری در حق علیرضا منصوریان(غیر قطعی)

آرای غیر قطعی در مهلت ۷ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده است در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

محکومیت نفت به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منصوریان

واژه های کلیدی: قرارداد | منصوریان | کمیته انضباطی | علیرضا منصوریان | فدراسیون فوتبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz